1. אחרי המלה “שריפה”, “מולדת” היא כנראה המילה שהוזכרה יותר מכל אגב השריפות שפשטו בארץ. הפלסטינים התנערו מההאשמות הקולקטיביות כנגדם בטענה שזו המולדת שלהם והם לא יאפשרו או יסכימו לפגיעה בה. טענה שהייתה משותפת לרוב הפלסטינים משני צידי הקו הירוק. בנט כמייצג את הימין קבע מבחן בעלות חדש בהצהרתו כי רק מי שמולדת זו אינה שלו יכול לפגוע בה. משיח זה ניתן וצריך לאתר תמה משותפת – זיקה רגשית חזקה לטריטוריה זו ורצון להגן עליה. בכך משום חיזוק להבנה הכי מרכזית שבבסיס היוזמה הפוליטית שתי מדינות מולדת אחת.

2. טועה מי שאומר בואו נחכה לממצאי החקירה, טועה גם מי שמנתק אוטומטית בין הפרט לבין הקבוצה אליה הוא משתייך. הפרט פועל בתוך רפרטואר ערכי-תרבותי מסוים כך שכדי להטיל אחריות מסוימת (להבדיל מלהאשים או להשחיר) על קבוצה על בסיס הרשעת יחיד שיצא מתוכה יש להצביע על רפרטואר שכזה. משכך, אפילו אם ימצא שמקור השריפות בהצתה על רקע לאומני אי אפשר להטיל אחריות לא כל שכן להאשים את המיעוט הפלסטיני נוכח היעדר מוחלט, כפי שאף לא נטען בשום שלב ע”י הימין, של הרפרטואר הנ”ל שעודד או מעודד מעשה נתעב שכזה.

3. על ההסתה שלוחת הרסן של טרמפניהו ושריו כנגד המיעוט הפלסטיני כנראה כבר נאמר הכל,  אם כי יש ועוד איך לעמוד מקרוב על האדישות המסוימת שחלקים נרחבים מבני מיעוט זה מקבלים את ההסתה הפרועה כנגדם. אומנם נכון שחברי הכנסת הערבים עשו הרבה כדי להדוף את ההסתה אבל הרושם הוא שרוב הפלסטינים כאן מקבלים את הפיכתם לשעיר לעזאזל כמובן מאליו. אדישות זו היא הרסנית. בהווה ובטווח הקצר, היא ממשיכה ביתר שאת תהליך הוצאת הערבים ממעגל האזרחות, בין השאר, לצורך הנצחת שלטון הימין. בטווח הרחוק יותר, יש בה כדי להכשיר את הקרקע ליצירת וניצול שעת כושר לפגיעה במיעוט זה.  משכך, אין להשלים עם קיומה בבחינת הסיתו נגדנו היום ומחר יום חדש.