April 23, 2019

תמיכה בתנועה

“ארץ לכולם” היא תנועה שמבוססת על תמיכה עממית בישראל. על כן, תמיכתכם הכספית בפעילות שלנו חיונית לקיומה של התנועה. יחד, אנחנו מקימים תנועת המונים מקומית אמיתית. אבל כדי שזה יקרה, כולנו צריכים להירתם ולקחת חלק במימון הפעילות, בין אם בתרומה חד-פעמית, או בתשלום של דמי תמיכה.

תמיכה חד פעמית באמצעות paypal

תמיכה חודשית קבועה (נדרש חשבון paypal)

בנק הפועלים 12
סניף בית אסיה 567,
מס חשבון: 420183
או לשלוח המחאה ע״ש “שתי מדינות מולדת אחת” לכתובתינו: בלוך 10, ת”א, 6416116

תרומה באמצעות העברה בנקאית