April 23, 2019

תמיכה בתנועה

“ארץ לכולם” היא תנועה שמבוססת על תמיכה עממית בישראל. על כן, תמיכתכם הכספית בפעילות שלנו חיונית לקיומה של התנועה. יחד, אנחנו מקימים תנועת המונים מקומית אמיתית. אבל כדי שזה יקרה, כולנו צריכים להירתם ולקחת חלק במימון הפעילות, בין אם בתרומה חד-פעמית, או בתשלום של דמי תמיכה.

תנאי הביטול של התרומה בהתאם לכללי ביטול עסקה, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.

תמיכה חד פעמית באמצעות אתר Paypal

(לא נדרש חשבון Paypal, ניתן לשלם באשראי)

תמיכה חודשית קבועה באמצעות אתר Paypal

(לא נדרש חשבון Paypal, ניתן לשלם באשראי)

בנק הפועלים 12
סניף בית אסיה 567,
מס חשבון: 420183
או לשלוח המחאה ע״ש “שתי מדינות מולדת אחת” לכתובתינו: בלוך 10, ת”א, 6416116
אנא ציינו שם וכתובת מגורים לטובת הנפקת קבלה

תרומה באמצעות העברה בנקאית