April 23, 2019

תמיכה בתנועה

בואו להיות חלק מתנועת ארץ לכולם: תנועה ישראלית פלסטינית שמציעה חזון מדיני חדש, חזון של תקווה, של שותפות ושוויון בין יהודים.ות ופלסטינים.ות, ובין הירדן לים: שתי מדינות, מולדת אחת.

תמכו בארץ לכולם כדי שנוכל להרחיב את הפעילות שלנו, כדי שנוכל להמשיך לפגוש מאות שותפות ושותפים לחזון המדיני של ארץ לכולם, כדי שכל מי שמחפשת תקווה, חזון ותמונת עתיד תדע שאנחנו קיימים, כדי שנוכל להעמיק את הכתיבה והמחקר על איך עתיד בר קיימא יכול להראות, כדי שעוד ועוד א.נשים ידמיינו עתיד משותף, בטוח ושווה בין שתי מדינות עצמאיות, פלסטין וישראל, במולדת המשותפת ליהודים.ות ופלסטינים.ות מהנהר ועד הים, כדי שנצליח לשנות יחד את המציאות.

תנאי הביטול של התרומה בהתאם לכללי ביטול עסקה, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.

אפשר לפנות ל-[email protected] עם כל בירור, שאלה או בקשה.

לסיכום השנה של ארץ לכולם: 2023 שנת כאב והזדמנות

בנק הפועלים 12
סניף שאול המלך 532,
מס חשבון: 420189
או לשלוח המחאה ע״ש “שתי מדינות מולדת אחת” לכתובתינו: בלוך 10, ת”א, 6416116
אנא ציינו שם וכתובת מגורים לטובת הנפקת קבלה

תרומה באמצעות העברה בנקאית