הצגת יוזמת "שתי מדינות מולדת אחת" על ידי אורן יפתחאל – שאלות ותשובות

(סרטון שני) אורן יפתחאל, ממייסדי היוזמה, עונה על שאלות לאחר הצגת היוזמה בחוג בית באר שבע ב 30.9.14. בסרטון הראשון הוא מסביר בפירוט מהי היוזמה ועקרונותיה.