עתידה של ירושלים

מירון רפופורט - עתיד עברה של ירושלים: האחריות לאתרי העתיקות של ירושלים במציאות הפוליטית באזורנו